Obwodnica południowa

Obwodnica południowa Gdańska – styczeń 2017

szybki montaż – prezentacja możliwości aparatu w warunkach słabego oświetlenia