Kowale

Łąka na granicy gmin Gdańsk i Kowale na styku osiedli Cztery Pory Roku oraz Kowale